Czym są poza odsetkowe koszty kredytu?

Jaka jest ich maksymalna wysokość?

Osoby zawierające umowę kredytu, muszą być przygotowane, iż poza zwrotem kapitału i odsetek, będą zmuszone również zwrócić pozaodsetkowe koszty kredytu. Dlatego też, przeglądając różne oferty kredytów bądź pożyczek warto przeanalizować nie tylko wysokość odsetek, ale również wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu, bowiem mogą one znacznie wpłynąć na wysokość kwoty, którą będziemy musieli zwrócić kredytodawcy.

Czytaj dalej

Wstąpienie w stosunek najmu

Zagadnienia ogólne

W przypadku śmierci jednej ze stron stosunku najmu, dziedziczeniu podlegają jego prawa i obowiązki, zgodnie z zasadami prawa spadkowego. Niemniej jednak Kodeks cywilny przewiduje w tym zakresie wyjątki, w tym jeden z nich w odniesieniu do najemcy lokalu mieszkalnego, albowiem prawo do najmu lokalu mieszkalnego zostało wyłączone ze spadku. Z tego względu odrębne zasady sukcesji praw wynikających ze stosunku najmu lokalu mieszkalnego uregulowane są w art. 691 Kodeksu cywilnego.

Czytaj dalej

Restrukturyzacja zadłużenia

Możliwość zmiany warunków spłaty

Zaciągając zobowiązanie w banku lub firmie zajmującej się udzielaniem pożyczek, umawiamy się na terminowe spłaty poszczególnych rat kredytu lub pożyczki. Jednak, w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej zobowiązanego, może powstać zaległość pieniężna wobec wierzyciela bądź ryzyko jej powstania, co będzie rodziło dla niego negatywne konsekwencje nie tylko w sferze finansowej ale również prawnej. Instytucją, która może poprawić naszą sytuację ekonomiczną, może być restrukturyzacja zadłużenia, a więc zamiana warunków spłaty zobowiązania. Może to być skuteczna i korzystna możliwość uwolnienie się od niewypłacalności bądź ryzyka jej powstania.

Czytaj dalej

Tytuł egzekucyjny a wykonawczy

Czym się różnią?

Każdy kto miał do czynienia z nierzetelnym dłużnikiem słyszał o tytule egzekucyjnym i wykonawczym. Jeden z nich jest podstawą do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Pojęcia te bardzo często są utożsamiane ze sobą, choć jednak nie są one równoznaczne. Dlatego też warto wiedzieć jaka jest różnica pomiędzy tytułem egzekucyjnym a wykonawczym i do czego one służą, w szczególności w sytuacji gdy będziemy zmuszeni do odzyskania naszej należności na drodze postępowania egzekucyjnego.

Czytaj dalej

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu

Co może zrobić właściciel ?

Umowa najmu lokalu jest umową na mocy której właściciel lokalu, czyli wynajmujący, zobowiązuję się oddać do używania lokal przez czas oznaczony lub nieoznaczony, natomiast najemca zobowiązuję się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Po rozwiązaniu umowy najmu, czy to z powodu jej wypowiedzenia, czy w związku z upływem terminu na który została zawarta, najemca jest zobowiązany lokal opuścić. Niemniej jednak właściciel lokalu może trafić na „krnąbrnego” lokatora, który sukcesywnie będzie odmawiał opuszczenia lokalu. Przepisy prawne chronią właścicieli lokalów w takich przypadkach przyznając im skuteczne środki ochrony swoich interesów.

Czytaj dalej

Zasiłek macierzyński a egzekucja

Czy zasiłek macierzyński podlega zajęciu ?

Komornik Sądowy prowadząc egzekucji, dąży do wyegzekwowania całości należności od dłużnika. Może to zrobić na wiele różnych sposobów. Podstawowy z nich polega na zajęciu wynagrodzenia za pracę. Komornik może zaspokoić się również z naszych rzeczy ruchomych jak i nieruchomości. Ponadto posiada on prawo zajęcia świadczeń, które przysługują nam z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z wyżej wymienionymi zasadami, wiele osób zastanawia się czy Komornik może zająć również zasiłek macierzyński ?

Czytaj dalej

Zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnych

Czy najbliżsi ciężko poszkodowanych osób mogą domagać się zadośćuczynienia ?

Dla najbliższej rodziny osób ciężko poszkodowanych (np. będących w śpiączce po ciężkim wypadku) jest to traumatyczne przeżycie. Od wielu lat w orzecznictwie sądowym występowała rozbieżność w przedmiocie przyznania takim osobom zadośćuczynienia w związku  z zerwaniem więzi rodzinnych. Jednakże w tym roku doszło do nowelizacji Kodeksu cywilnego, która to wprowadziła art. 4462 Kodeksu Cywilnego, dzięki któremu najbliżsi osób ciężko poszkodowanych mogą żądać odpowiedniego zadośćuczynienia.

Czytaj dalej

Zadatek, a zaliczka. O różnicach słów kilka.

Kilka tygodni temu, za pomocą ankiety, zadaliśmy Wam pytanie, czy bylibyście zainteresowani artykułem, który w jednym miejscu omawia różnice między zadatkiem, a zaliczką. Jako, że Wasza odpowiedź była twierdząca, nie pozostało nam nic innego jak niezwłocznie wziąć się do pracy. Jej skutkiem jest właśnie dzisiejszy artykuł.

Zdecydowana większość społeczeństwa bądź w ogóle nie wie, że zadatek i zaliczka to dwie odrębne instytucje prawne bądź, mimo tej wiedzy, nie jest do końca świadoma różnic zachodzących między nimi. Wskutek tego nierzadko, podczas problemów z realizacją zawartej przez nas umowy, dochodzi do nieporozumień i rozczarowań. Jeśli chcecie zatem ostatecznie rozprawić się z wszelkimi wątpliwościami, zapraszam do lektury.

Czytaj dalej

Wydziedziczenie.

Niemalże wszyscy w Polsce wiedzą, że w polskim prawie spadkowym występuje coś co nazywa się „wydziedziczeniem”. Mało kto jednak jednocześnie wie, że to co kryje się pod tym pojęciem w Kodeksie Cywilnym znacząco odbiega od potocznego i dość powszechnego jego rozumienia. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy czym jest owo wydziedziczenie oraz jakie konsekwencje za sobą niesie.

Czym NIE jest wydziedziczenie?

Czytaj dalej

Zasiedzenie nieruchomości

Kiedy informuję czy to znajomych czy to Klientów, że coś takiego w polskim prawie funkcjonuje to zazwyczaj są oni mocno zdziwieni. I rzeczywiście, „zasiedzenie nieruchomości” wydaje się bowiem na pierwszy rzut oka czymś z „starych czasów”. Nic bardziej mylnego. Sprawy o zasiedzenie nie stanowią w sądach rzadkości. Przeciwnie. To właśnie te „stare czasy”, gdzie świadomość prawna obywateli była znikoma spowodowały zamieszanie co do prawa własności nieruchomości. Obecnie – zazwyczaj dziedziczącym nieruchomości dzieciom, wnuczkom itp. – przypada swoista przyjemność „prostowania” skutków w/w zamieszania. W tym artykule pozwolę sobie nieco przybliżyć temat zasiedzenia nieruchomości.

Czytaj dalej