Restrukturyzacja zadłużenia

Możliwość zmiany warunków spłaty

Zaciągając zobowiązanie w banku lub firmie zajmującej się udzielaniem pożyczek, umawiamy się na terminowe spłaty poszczególnych rat kredytu lub pożyczki. Jednak, w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej zobowiązanego, może powstać zaległość pieniężna wobec wierzyciela bądź ryzyko jej powstania, co będzie rodziło dla niego negatywne konsekwencje nie tylko w sferze finansowej ale również prawnej. Instytucją, która może poprawić naszą sytuację ekonomiczną, może być restrukturyzacja zadłużenia, a więc zamiana warunków spłaty zobowiązania. Może to być skuteczna i korzystna możliwość uwolnienie się od niewypłacalności bądź ryzyka jej powstania.

Czytaj dalej

Tytuł egzekucyjny a wykonawczy

Czym się różnią?

Każdy kto miał do czynienia z nierzetelnym dłużnikiem słyszał o tytule egzekucyjnym i wykonawczym. Jeden z nich jest podstawą do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Pojęcia te bardzo często są utożsamiane ze sobą, choć jednak nie są one równoznaczne. Dlatego też warto wiedzieć jaka jest różnica pomiędzy tytułem egzekucyjnym a wykonawczym i do czego one służą, w szczególności w sytuacji gdy będziemy zmuszeni do odzyskania naszej należności na drodze postępowania egzekucyjnego.

Czytaj dalej

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu

Co może zrobić właściciel ?

Umowa najmu lokalu jest umową na mocy której właściciel lokalu, czyli wynajmujący, zobowiązuję się oddać do używania lokal przez czas oznaczony lub nieoznaczony, natomiast najemca zobowiązuję się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Po rozwiązaniu umowy najmu, czy to z powodu jej wypowiedzenia, czy w związku z upływem terminu na który została zawarta, najemca jest zobowiązany lokal opuścić. Niemniej jednak właściciel lokalu może trafić na „krnąbrnego” lokatora, który sukcesywnie będzie odmawiał opuszczenia lokalu. Przepisy prawne chronią właścicieli lokalów w takich przypadkach przyznając im skuteczne środki ochrony swoich interesów.

Czytaj dalej

Zasiłek macierzyński a egzekucja

Czy zasiłek macierzyński podlega zajęciu ?

Komornik Sądowy prowadząc egzekucji, dąży do wyegzekwowania całości należności od dłużnika. Może to zrobić na wiele różnych sposobów. Podstawowy z nich polega na zajęciu wynagrodzenia za pracę. Komornik może zaspokoić się również z naszych rzeczy ruchomych jak i nieruchomości. Ponadto posiada on prawo zajęcia świadczeń, które przysługują nam z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z wyżej wymienionymi zasadami, wiele osób zastanawia się czy Komornik może zająć również zasiłek macierzyński ?

Czytaj dalej

Zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnych

Czy najbliżsi ciężko poszkodowanych osób mogą domagać się zadośćuczynienia ?

Dla najbliższej rodziny osób ciężko poszkodowanych (np. będących w śpiączce po ciężkim wypadku) jest to traumatyczne przeżycie. Od wielu lat w orzecznictwie sądowym występowała rozbieżność w przedmiocie przyznania takim osobom zadośćuczynienia w związku  z zerwaniem więzi rodzinnych. Jednakże w tym roku doszło do nowelizacji Kodeksu cywilnego, która to wprowadziła art. 4462 Kodeksu Cywilnego, dzięki któremu najbliżsi osób ciężko poszkodowanych mogą żądać odpowiedniego zadośćuczynienia.

Czytaj dalej

Zadatek, a zaliczka. O różnicach słów kilka.

Kilka tygodni temu, za pomocą ankiety, zadaliśmy Wam pytanie, czy bylibyście zainteresowani artykułem, który w jednym miejscu omawia różnice między zadatkiem, a zaliczką. Jako, że Wasza odpowiedź była twierdząca, nie pozostało nam nic innego jak niezwłocznie wziąć się do pracy. Jej skutkiem jest właśnie dzisiejszy artykuł.

Zdecydowana większość społeczeństwa bądź w ogóle nie wie, że zadatek i zaliczka to dwie odrębne instytucje prawne bądź, mimo tej wiedzy, nie jest do końca świadoma różnic zachodzących między nimi. Wskutek tego nierzadko, podczas problemów z realizacją zawartej przez nas umowy, dochodzi do nieporozumień i rozczarowań. Jeśli chcecie zatem ostatecznie rozprawić się z wszelkimi wątpliwościami, zapraszam do lektury.

Czytaj dalej

Wydziedziczenie.

Niemalże wszyscy w Polsce wiedzą, że w polskim prawie spadkowym występuje coś co nazywa się „wydziedziczeniem”. Mało kto jednak jednocześnie wie, że to co kryje się pod tym pojęciem w Kodeksie Cywilnym znacząco odbiega od potocznego i dość powszechnego jego rozumienia. W dzisiejszym artykule wyjaśnimy czym jest owo wydziedziczenie oraz jakie konsekwencje za sobą niesie.

Czym NIE jest wydziedziczenie?

Czytaj dalej

Zasiedzenie nieruchomości

Kiedy informuję czy to znajomych czy to Klientów, że coś takiego w polskim prawie funkcjonuje to zazwyczaj są oni mocno zdziwieni. I rzeczywiście, „zasiedzenie nieruchomości” wydaje się bowiem na pierwszy rzut oka czymś z „starych czasów”. Nic bardziej mylnego. Sprawy o zasiedzenie nie stanowią w sądach rzadkości. Przeciwnie. To właśnie te „stare czasy”, gdzie świadomość prawna obywateli była znikoma spowodowały zamieszanie co do prawa własności nieruchomości. Obecnie – zazwyczaj dziedziczącym nieruchomości dzieciom, wnuczkom itp. – przypada swoista przyjemność „prostowania” skutków w/w zamieszania. W tym artykule pozwolę sobie nieco przybliżyć temat zasiedzenia nieruchomości.

Czytaj dalej

Przyjąłem spadek z długami – czy mogę się z tego wycofać?

Od 18 października 2015 r., zgodnie z przepisami znowelizowanego Kodeksu Cywilnego, każdy kto nie złoży w terminie 6 miesięcy – zazwyczaj – od dnia dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy i wskutek tego, o pozostawaniu uprawnionym ze spadku (czyli o byciu spadkobiercą), przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Jest to tzw. „milczące” złożenie oświadczenia woli o przyjęciu spadku. Oznacza to, że spadkobierca będzie odpowiadał za długi spadkowe, ale wyłącznie do wysokości aktywów spadku – w uproszczeniu – do wysokości jego wartości. Jeżeli więc w spadku znajdują się przykładowo różne rzeczy (np. samochód, telewizor, srebrna zastawa stołowa, itp.), których wartość wynosi np. 5000,00 zł to wierzyciele będą mogli żądać od spadkobiercy zapłaty odpowiadającej jedynie równowartości rzeczy znajdujących się w spadku, czyli w tym przypadku będą mogli żądać maksymalnie 5000,00 zł.

Powyższe rozwiązanie obowiązuje jednak od niedawna i znajduje zastosowanie wyłącznie wobec „spadków otwartych” od daty 18 października 2015 r., tj. wobec spadkobierców osób, które zmarły po w/w dacie. Zatem, wobec wszystkich osób, które dziedziczą po spadkodawcy, którego data śmierci przypada przed w/w datą zastosowanie znajdą przepisy sprzed w/w nowelizacji, które nie były już tak „łaskawe”. Zgodnie bowiem z ich treścią spadkobierca, który nie złożył w w/w terminie 6 miesięcy stosownego oświadczenia co do spadku – przyjmował go wprost. Oznacza to, że taki spadkobierca będzie bez żadnego ograniczenia tj. całym swoim majątkiem odpowiadał za długi spadkodawcy, niezależnie od wartości aktywów, które po nim odziedziczył. Takie sytuacje, w szczególności ze względu na brak znajomości prawa, zdarzały się  i nadal zdarzają się w praktyce najczęściej. Jako że, mimo zmiany prawa problem ten nadal pozostaje aktualny, w dzisiejszym artykule wskażę jedną z możliwych opcji jego rozwiązania.

Najczęściej sprawa wygląda tak, że decydujemy się przyjąć spadek, w którym są długi, bo o ich istnieniu po prostu nie wiemy. Doświadczenie życiowe pozwala bowiem przyjąć, że jeśli mielibyśmy świadomość, że w spadku znajdują się długi to prawdopodobnie byśmy ów spadek odrzucili lub złożyli w w/w 6-miesięcznym terminie oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza by z własnego majątku nie spłacać długów spadkodawcy.
Czytaj dalej

Ja nie chce po nim dziedziczyć! Czyli o zrzeczeniu się dziedziczenia.

Relacje rodzinne nie zawsze układają się tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Nierzadko, nawet bardzo bliscy sobie krewni z jakiś powodów decydują się na zerwanie ze sobą wszelkich kontaktów albo ograniczenia ich do niezbędnego minimum. Faktyczne zerwanie kontaktów, w świetle prawa spadkowego, zazwyczaj nie ma jednak żadnego znaczenia. W sytuacji bowiem, w której zmarły tj. spadkodawca, nie pozostawił po sobie testamentu, dziedziczenie jego majątku odbywać się będzie w sposób określony w ustawie (obecnie zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego). Oznacza to, że może dojść do sytuacji, w której dziedziczyć będziemy po osobie, z którą nie chcieliśmy mieć już nic wspólnego albo, na której postępowanie nie mieliśmy żadnego wpływu.

Czytaj dalej