Pomoc z zakresu prawa administracyjnego

Pod pojęciem sprawy administracyjnych należy rozumieć przede wszystkim wszelkie sprawy jaki – co do zasady – winniśmy załatwiać w tzw. urzędach. Do najczęściej spotykanych w praktyce należą:

  • sprawy o wydanie warunków zabudowy,
  • sprawy o wydanie pozwolenia na budowę,
  • sprawy wymeldowanie i zameldowanie,
  • sprawy o zwrot prawo jazdy zatrzymanych w związku z niewywiązywaniem się z obowiązków alimentacyjnych,
  • sprawy o uzyskanie pozwoleń na zakup nieruchomości (dot. w szczególności cudzoziemców),
  • zawieranie ugód i porozumień w sprawie spłaty zadłużenia (przed ZUSem i Urzędem Skarbowym).

Dzięki profesjonalnemu wsparciu prawnemu Klient oszczędza czas i pieniądze, a ponadto zdobywa szczegółowe informacje odnośnie wszelkich procesów załatwianych przed instytucjami państwowymi oraz sądami administracyjnymi. Moja pomoc zawsze oparta jest na uprzedniej wnikliwej analizie problemu Klienta, tak by jak najskuteczniej i najbezpieczniej, poprowadzić jego interesy. Świadczenie usług prawnych w tym przedmiocie może przybrać formę bądź jednorazowych zleceń do dokonania określonych, poszczególnych czynności lub prowadzenia jednostkowych spraw bądź przyjąć formę stałej współpracy w zakresie bieżącej reprezentacji przed określonymi organami administracji państwowej.