Czy muszę otrzymać zgodę sądu opiekuńczego na odrzucenie spadku w imieniu dzieci?

Zmiany w przepisach prawa spadkowego

Śmierć spadkodawcy powoduje tzw. otwarcie spadku, do którego zostają powołani spadkobiercy testamentowi, bądź w przypadku braku testamentu spadkobiercy ustawowi. Tymi zaś mogą być osoby poniżej 18 roku życia, posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, bądź w ogóle jej nie posiadające. W takich przypadkach decyzja o tym czy złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, bądź o odrzuceniu spadku podjąć muszą rodzice. Od listopada 2023 r. doszło jednak do znacznych z zmian w tym zakresie.

Czytaj dalej

Uchylenie się od wadliwego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Podstawowe zasady

Oświadczenie o przyjęciu i odrzuceniu spadku, tak jak inne oświadczenia woli może być dotknięte wadą. W związku z tym, przepisy Kodeksu cywilnego przewidują możliwość uchylenia się od skutków takiego oświadczenia woli. Zastosowanie znajdą ogólne zasady dotyczące uchylenia się od oświadczeń woli z modyfikacjami wprowadzonymi przez art. 1019 Kodeksu cywilnego.

Czytaj dalej