Błąd w aktach stanu cywilnego

Czy istnieje możliwość sprostowania aktu stanu cywilnego?

Przedstawmy następującą sytuację – spadkobierca udaje się do notariusza celem sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Niemniej jednak w trakcie sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia okazuje się, że w akcie zgonu znajduje się omyłka (np. w dacie zgonu spadkodawcy bądź w jego imieniu). W takim przypadku notariusz odmówi sporządzenia aktu i będzie wymagał przedłożenia aktu bez znajdującej się w nim omyłki. Niemniej jednak powstaje pytania –  czy można dokonać sprostowania omyłki w akcie stanu cywilnego? A jeśli tak to w jaki sposób można taką omyłkę sprostować?

Czytaj dalej

Prywatny najem mieszkania, a kwestie podatkowe.

Coraz więcej osób decyduje się poszukiwać zarobku w tzw. prywatnym najmie mieszkań. Nie prowadząc bowiem własnej działalności gospodarczej dedykowanej właśnie temu przedsięwzięciu rozpoczynają wynajmować zainteresowanym posiadane nieruchomości. Dotyczy to w szczególności mieszkań. I tak wynajmowane są one zarówno na tzw. najem krótkoterminowy tj. kilka dni jak i najem długoterminowy np. na okres jednego roku. Zdecydowanie, taka forma zarobkowania potrafi skutecznie zwiększyć uzyskiwane przez nas dochody. Jednocześnie jednak wiele osób zapomina, że dochody immanentnie wiążą się z podatkami. Dotyczy to zatem także dochodu uzyskiwanego z prywatnego najmu mieszkań.

Jeśli decydujesz się zatem wynajmować swą nieruchomość bez zakładania własnej działalności gospodarczej, możesz skorzystać z dwóch sposobów opodatkowania:

  1. tzw. zasad ogólnych 
  2. ryczałtu.

Czytaj dalej

Pełnomocnictwo udzielone krewnemu, a opłata skarbowa.

Powstanie niniejszego artykułu stanowi przede wszystkim reakcję na stosowane w niektórych urzędach „automatyczne” pobieranie od każdego petenta tzw. opłaty skarbowej. „Automatyczne” – czyli zawsze i od wszystkich. Co nierzadko stanowi nie tylko działanie bezprawne, ale i także świadome wprowadzanie obywatela w błąd. Nadto, prowadzi to do bezpodstawnego uzyskiwania dochodów przez gminy. A wszystko to zazwyczaj przez brak wiedzy co do przysługujących nam uprawnień. I dziś właśnie zajmę się jednym z nich, a tj. zwolnieniem od opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Czytaj dalej

Doręczanie pism w postępowaniach toczących się przed urzędami – część II (awizo)

Kontynuujemy dziś cykl artykułów dotyczących doręczania pism przez organy państwowe. W ostatnim artykule poruszałam kwestię konieczności, a właściwie jej braku, osobistego odbioru pism urzędowych i związanych z tym konsekwencji. W niniejszym artykule, zgodnie z zapowiedzią, zajmę się awizowaniem przesyłek oraz konsekwencjami upływu terminu do odbioru takiej przesyłki. Jak wspominałam bowiem w poprzednim artykule tego cyklu, powszechnie za prawdziwą przyjmowana jest następująca teza:

„Jeśli awizuję list, bo np. spodziewam się w nim negatywnej dla mnie decyzji, to jako że nigdy mi go nie doręczono, nie może on wywołać wobec mnie żadnych skutków prawnych, w szczególności tych negatywnych.”

Czytaj dalej

Doręczanie pism w postępowaniach toczących się przed urzędami.

Postanowiłam napisać cykl artykułów, wydawać by się mogło oczywistych, dotyczących doręczania pism przez organy państwowe. Przekonała mnie do tego ogromna liczba osób, którym na co dzień udzielam pomocy prawnej w sprawach, w których „wszystko zaczęło się” od bagatelizowania znaczenia doręczania pism przez określone podmioty państwowe, w tym także (jak w tytule niniejszego artykułu) przez organy administracji publicznej zwane potocznie „urzędami”. Co dokładnie mam na myśli?

Czytaj dalej

500 plus. Który z rodziców ma prawo do jego pobierania?

Jak sam tytuł wskazuje, dziś zajmiemy się kwestią uprawnienia każdego z rodziców do otrzymywania świadczenia wychowawczego zwanego potocznie 500 plus. Na pierwszy rzut oka kwestia ta wydaje się dość prosta i oczywista. Rodzina składa wniosek i otrzymuje świadczenie. No właśnie – rodzina. Problemu nie ma, gdy w jej skład wchodzą oboje rodzice i dziecko/dzieci prowadzący wspólnie gospodarstwo domowe, czyli po prostu wspólnie zamieszkujący. Nierzadko jednak rodzice dziecka, wskutek różnego rodzaju okoliczności takich jak np. rozwód czy separacja, nie mieszkają razem. Wówczas pojawia się fundamentalne pytanie: „Który z rodziców tj. czy  matka czy ojciec, posiada prawo do otrzymywania 500 plus?”. Co więcej, pytanie to wybrzmiewa szczególnie mocno, w sytuacji, w której rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem „po połowie”. Nie martwcie się jednak. Przychodzę bowiem z pomocą i na te i inne pytania odpowiem zwięźle w niniejszym artykule.

Czytaj dalej