Pomoc z zakresu prawa gospodarczego

To zazwyczaj domena, w której działają tzw. przedsiębiorcy. Obejmuje ona swym zakresem zarówno regulacje dotyczące kreowania stosunków między przedsiębiorcami jak i regulacje dotyczące statusu danego przedsiębiorcy, zasad jego reprezentacji czy odpowiedzialności wobec podmiotów trzecich.

Moja kancelaria zajmuje się udzielaniem pomocy w każdym z tych aspektów. O tym w jakim zakresie świadczymy pomoc decydują potrzeby Klienta.

Świadczę stałą obsługę prawną firm, ale jednocześnie pomagam jednostkowo, a tj. w związku z pojedynczym zaistniałym problemem.

Moja pomoc obejmuje nie tylko reprezentację przed urzędami czy sądami powszechnymi, ale także rozmowy czy negocjacje z kontrahentami. Pozasądowe załatwianie wszelkich sporów stanowi bowiem obecnie jedno z najbardziej preferowanych przez przedsiębiorców rozwiązań.

Wobec powyższego najczęściej w obrębie prawa gospodarczego zajmuję się:

  • negocjacją i sporządzaniem umów i innych dokumentów obejmujących oświadczenia woli i wiedzy,
  • negocjacją i sporządzaniem ugód i porozumień,
  • kompletowaniem niezbędnych dokumentów i sporządzaniem wniosków do odpowiednich rejestrów i urzędów,
  • prowadzeniem spraw o zapłatę lub wydanie towaru,
  • windykacją zadłużenia (prowadzeniem postępowań egzekucyjnych).