Radca prawny w Krakowie

Jestem radcą prawnym świadczącym pomoc prawną w ramach kancelarii radców prawnych, którą współtworzę wraz z radcami prawnymi Tomaszem Rumanem oraz Robertem Kucharskim.

Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego broniąc pracy magisterskiej pod tytułem „Pracownik konstytucyjny” napisanej pod kierownictwem prof. dr. hab. Arkadiusz Sobczyka.

Jestem także absolwentką studiów podyplomowych – Prawo Zamówień Publicznych organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nadto ukończyłam certyfikowany kurs „Partnerstwo Publiczno – Prywatne”, a w latach 2016 – 2017 byłam członkiem zwycięskiej drużyny w III Ogólnopolskim konkursie wiedzy z Arbitrażu Handlowego Moot Court organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa „elsa” oraz Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. W tym samym okresie pracowałam w Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Sekcji Prawa Pracy.

Powyżej opisane doświadczenia pozwoliły mi zdobyć nie tylko wymagane kwalifikacje, ale przede wszystkim nabyć wiele cennych umiejętności analitycznych i interpersonalnych umożliwiających skutecznie rozwiązywać konflikty czy poszukiwać rozwiązań rozmaitych problemów prawnych. Doświadczenie to pozwala mi także z należytą empatią rozumieć pozaprawne aspekty każdej ze spraw, z którą przychodzi mi się mierzyć.

W kręgu moich szczególnych zainteresowań znajduje się prawo cywilne, w tym w szczególności dochodzenie roszczeń odszkodowawczych oraz uprawnień i zobowiązań wynikających z umów, prawo rodzinne, prawo pracy oraz upadłość konsumencka, a także prawo karne.

I tak też sprawy z powyższego zakresu stanowią moją codzienną praktykę w kancelarii, gdzie reprezentuje moich Mocodawców jako ich pełnomocnik lub obrońca na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym.

Hobbistycznie zajmuje się także prawem konstytucyjnym.

Kucharski Ruman Mikuła Kancelaria Radców Prawnych w Krakowie

Kucharski Ruman Mikuła Kancelaria Radców Prawnych oferuje profesjonalną pomoc prawną w życiu prywatnym oraz w biznesie.

Oferta Kancelarii skierowana jest między innymi do Klientów indywidualnych i konsumentów. Usługi prawne w tym zakresie obejmują bieżące doradztwo i pomoc prawną. Pomoc świadczona jest zarówno w formie doraźnej jak i w ramach stałej współpracy. Oferujemy reprezentację Klienta przed sądami, organami administracji publicznej, komornikami sądowymi oraz udział w postępowaniach ugodowych i mediacyjnych.

Kancelaria prowadzi stałą obsługę prawną firm jednoosobowych oraz spółek, w tym kapitałowych. Obsługa prawna obejmuje wszelkie aspekty prowadzenia firm począwszy od procesu ich tworzenia, poprzez bieżące doradztwo prawne aż po likwidację i zakończenie działalności, ze szczególnym naciskiem na problematykę końcowych rozliczeń majątkowych.

Kancelaria świadczy także specjalistyczną pomoc prawną na rzecz organizacji pozarządowych (NGO) takich jak fundacje i stowarzyszenia, w tym organizacje pożytku publicznego (OPP). Pomoc obejmuje m.in. proces ich tworzenia, prowadzenia oraz likwidacji struktur organizacji. Bogate doświadczenie Kancelarii w tym zakresie stanowi solidne wsparcie i daje poczucie komfortu i bezpieczeństwa podczas prowadzenia działalności pożytku publicznego.

Trzon Kancelarii tworzą jej wspólnicy: radca prawny Robert Kucharski, radca prawny Tomasz Ruman, radca prawny Gabriela Mikuła.

Zespół kancelarii tworzą również aplikanci zawodów prawniczych.

Kancelaria ponadto, na stałe współpracuje z wieloma notariuszami, adwokatami, doradcami podatkowymi i rzeczoznawcami majątkowymi.