Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego

Prawo cywilne to najszersza gałąź prawa. W związku z tym spraw z tego zakresu jest w sądach najwięcej. To samo dotyczy także naszej kancelarii.

Pod pojęciem spraw z zakresu prawa cywilnego kryją się bowiem takie sprawy jak m.in.:

  • sprawy z zakresu prawa spadkowego,
  • sprawy z zakresu prawa zobowiązań (sporządzanie umów, nienależyte wykonanie umów, dochodzenie wierzytelności, odszkodowania, zadośćuczynienia, darowizny),
  • z zakresu prawa rzeczowego (sprzedaż ruchomości i nieruchomości, podział nieruchomości, ustanowienie służebności drogi koniecznej, najem, dzierżawa),
  • sprawy dot. wpisów oraz wykreśleń w księgach wieczystych,
  • restrukturyzacja zadłużenia (zawieranie ugód, porozumień, obniżanie wysokości rat i wydłużanie okresu kredytowania).

Doświadczony zespół prawników współtworzących naszą Kancelarię doskonale poradzi sobie z każdą sprawą z zakresu prawa cywilnego. Co ważne, oferujemy nie tylko uzyskanie profesjonalnej pomocy prawnej, ale i przede wszystkim reprezentację przed podmiotami trzecimi, a tj. w sądach czy urzędach, a także w negocjacjach z klientami, wierzycielami czy Dłużnikami.

Reprezentacja to kompleksowa obsługa całej sprawy. Tzw. jej poprowadzenie od „A do Z”.

Jeżeli zatem potrzebujesz pomocy – zapraszam na spotkanie w siedzibie kancelarii, po uprzednim uzgodnieniu dogodnego terminu.