Możliwość zmiany warunków spłaty

Zaciągając zobowiązanie w banku lub firmie zajmującej się udzielaniem pożyczek, umawiamy się na terminowe spłaty poszczególnych rat kredytu lub pożyczki. Jednak, w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej zobowiązanego, może powstać zaległość pieniężna wobec wierzyciela bądź ryzyko jej powstania, co będzie rodziło dla niego negatywne konsekwencje nie tylko w sferze finansowej ale również prawnej. Instytucją, która może poprawić naszą sytuację ekonomiczną, może być restrukturyzacja zadłużenia, a więc zamiana warunków spłaty zobowiązania. Może to być skuteczna i korzystna możliwość uwolnienie się od niewypłacalności bądź ryzyka jej powstania.

Czym jest restrukturyzacja zadłużenia?

Jak wskazałam powyżej, restrukturyzacja kredytu to nic innego jak zmiana warunków spłaty zobowiązania. Głównym celem restrukturyzacji jest dopasowanie spłaty kredytu bądź pożyczki do aktualnej sytuacji dłużnika. W szczególności, konieczność taka może powstać w sytuacji, gdy zobowiązany stracił pracę, czy z powodu choroby nie jest w stanie pozyskać wystarczających środków na terminową spłatę zadłużenia.

Co do zasady to na dłużniku spoczywać ciężar zainicjowania procedury restrukturyzacji zadłużenia, poprzez złożenie wniosku do wierzyciela. Wtedy to też mogą rozpocząć się negocjacje w zakresie ustalenia nowych warunków spłaty zadłużenia. Warto pamiętać, że wniosek o restrukturyzację zadłużenia wymaga odpowiedniego uzasadnienia. Może to wiązać się ze zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji, która będzie obrazowała aktualną sytuację osobistą i finansową zobowiązanego (np. zaświadczenie o wysokości pobieranego wynagrodzenia, dokumenty potwierdzające uzyskiwanie renty lub emerytury czy dokumentacje medyczną).

Jakie są możliwość restrukturyzacji zadłużenia?

Wierzyciele proponują wiele możliwości restrukturyzacji kredytu, w szczególności:

  1. Wydłużenie okresu kredytowania.
  2. Skrócenie okresu kredytowania
  3. Przewalutowanie kredytu.
  4. Obniżenie oprocentowania kredytu.
  5. Wakacje kredytowe.
  6. Umorzenie części zadłużenia.

W szczególności warto pochylić się nad wydłużeniem okresu kredytowania oraz umorzeniem części zadłużenia.

Wydłużenie okresu kredytowania jest rozłożeniem naszego zobowiązania na większą ilość miesięcznych rat, przez co wydłuży się okres spłaty całego zobowiązania i wysokość pożyczki lub kredytu. Jednocześnie jednak ulegnie zmniejszenie ulegnie wysokość miesięcznej raty. Taka możliwość może być korzystna, w sytuacji gdy ze względu na pogorszenie się sytuacji finansowej zobowiązanego, nie jest on spłacać rat w dotychczasowej wysokości.

Natomiast umorzenie części zadłużenia to nic innego jak anulowanie części zadłużenia. Taka możliwość co do zasady występuje po wypowiedzeniu kredytu, kiedy zobowiązany zmuszony jest do zapłaty całej kwoty zaciągniętego kredytu lub pożyczki. Taka możliwość istnieje w szczególności, gdy Wierzyciel przez dłuższy czas, nie może odzyskać jakiejkolwiek kwoty od zobowiązanego. (również na drodze postępowania sądowego lub egzekucyjnego).