Pomoc prawna z zakresu prawa karnego i wykroczeń

W sprawa karnych oraz w sprawa o wykroczenia moja rola może przybrać dwojaki charakter:

  • obrońcy,
  • pełnomocnika procesowego – pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego czy też oskarżyciela prywatnego.

W sprawach tych zazwyczaj reprezentuję moich Klientów przed sądami, ale i przed prokuraturą – a to wobec zwiększenia możliwości zawierania tzw. porozumień z prokuratorami w przedmiocie ewentualnego ustalenia kary. Wobec tego sprawy te obecnie wymagają poza dokładną ich analizą także umiejętności sprawnego komunikowania się z osobami decyzyjnymi. Co więcej, sprawy te nierzadko wymagają wysokiej dyspozycyjności umożliwiającej podejmowanie sprawnych i szybkich działań, a to wobec zaistnienia nagłych zmian.

Wieloletnie doświadczenie w sprawach karnych pozwoliło mi wypracować metody łączące ze sobą wszystkie z wyżej wskazanych umiejętności. Dzięki temu każda sprawa prowadzona jest z najwyższą starannością przez każdy jej etap – od postępowania przygotowawczego po wydanie prawomocnego wyroku.