Zasady reprezentowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez prokurenta samoistnego

Ogólne informacje

Wedle Kodeksu spółek handlowych to zarząd jest uprawniony do reprezentowania i prowadzenia spraw spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zarząd zaś może być zarówno jednoosobowy jak i wieloosobowy. W przypadku zarządu wieloosobowego możemy mieć do czynienia z różnymi konfiguracjami reprezentowania spółki np. samodzielnie przez każdego członka zarządu, łącznie przez dwóch członków zarządu czy przez członka zarządu łącznie z prokurentem. Niemniej jednak spółka może powołać prokurenta samoistnego, który będzie reprezentował spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością samodzielnie, bez konieczności współdziałania z dodatkowymi osobami.

Czytaj dalej

Przedsiębiorca, czy może jednak nie?
- Czyli o tym co decyduje o posiadaniu statusu przedsiębiorcy.

Sprawa na pierwszy rzut oka wydaje się oczywista. Każdy przecież wie, że przedsiębiorcą nazywamy podmiot prowadzący działalność gospodarzą. Wedle art. 5 ustawy – Prawo przedsiębiorców działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. A zatem, odpowiedź jest prosta – kto wyżej opisaną działalność wykonuje – jest przedsiębiorcą. Już na wstępie wskażę, iż twierdzenie to jest prawdziwe. Ale o jego „prawdziwości” stosunkowo niedawno, bo w 2013 r. przesądził dopiero Sąd Najwyższy. Wątpliwości w tym zakresie było bowiem wiele. Co więcej, były one w pełni uzasadnione. Przyjęcie bowiem określonej koncepcji, a tj. definitywne stwierdzenie dot. tego co ostatecznie determinuje uznanie danego podmiotu za przedsiębiorcę, jest naprawdę dużo.
Czytaj dalej

Świadczenie odpłatnych usług bez zakładania firmy? 
- Czyli co nieco o działalności nierejestrowanej.

Jeszcze do niedawna by móc osiągać dochody z tytułu samodzielnego świadczenia usług, koniecznym było założenie działalności gospodarczej. To zaś wiąże się nie tylko z trudnościami natury organizacyjnej (konieczność wypełnienia różnego rodzaju formalności) ale przede wszystkim finansowej. Szczególnie bowiem na początku uzyskiwany przez nas dochód może nie wystarczyć na opłacenie należnych instytucjom państwowym danin, w tym przede wszystkim składek na ZUS. Powyższe determinowało albo konieczność rezygnacji z możliwości rozpoczęcia legalnego pozyskiwania dochodów albo ryzyko działania w tzw. szarej strefie. Ustawodawca zauważając ów problem zdecydował się na jego rozwiązanie poprzez wprowadzenie do porządku prawnego – a w konsekwencji zalegalizowanie – tzw. działalności nierejestrowej.

Czym jest działalność nierejestrowana?

Czytaj dalej