Pomoc z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Nie bez powodu obie te kategorie spraw zostały wymienione łącznie. Niemalże każde zagadnienie z zakresu prawa pracy dotyka także prawa ubezpieczeń społecznych. Zrozumienie tych zależności pozwala uniknąć wielu potencjalnych problemów. Dla przykładu – tzw. prosta sprawa o zapłatę odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę. Czy w przypadku zapłaty odszkodowania pracodawca lub pracownik zobligowani są do uiszczenia jakichkolwiek należności na rzecz Skarbu Państwa? Dlatego też prowadzenie tzw. spraw pracowniczych nigdy nie może ograniczać się do stosowania przepisów kodeksu pracy.

Połączenie wiedzy i doświadczenia z obu tych dziedzin umożliwia mi holistyczne podejście do każdego z pojawiających się problemów i wypracowywanie rozwiązań nie tylko zgodnych z przepisami prawa pracy ale i także przepisami z zakresu ubezpieczeń społecznych i innymi przepisami publicznoprawnymi.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych obejmują swym zakresem także niezwykle szeroką gamę problemów prawnych. Niemniej jednak do najczęściej prowadzonych przez nas należą sprawy o

  • odwołanie od rozwiązania umowy o pracę w sposób niezgodny z prawem,
  • odwołanie od wypowiedzenia warunków płacy i pracy w sposób niezgodny z prawem,
  • wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
  • nierówne traktowanie w zatrudnieniu,
  • mobbing,
  • dyskryminację.