Pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego

Prawo rodzinne to gałąź, którą nazywam „niepozorną”. Większość osób przekonana jest bowiem, że zakres spraw nią objętych jest to w istocie sprawy rozwodowe oraz alimenty na dzieci. Tymczasem to wierzchołek góry lodowej. Do spraw rodzinnych należą bowiem także takie sprawy jak:

  • podział majątku wspólnego małżonków po rozwodzie,
  • kontakty z dziećmi i władza rodzicielska,
  • zagrożenie nakazaniem zapłaty za niewykonywanie postanowień sądu , w szczególności postanowień dot. kontaktów z dziećmi,
  • przysposobienie (adopcja),
  • ustalenie miejsca zamieszkania Małoletniego,
  • odrzucenie spadku w imieniu Małoletniego.

Sprawy rodzinne to sprawy szczególnie trudne, zawiłe i delikatne. Wymagają one nie tylko odpowiedniego poziomu profesjonalizmu, ale i także odpowiedniego poziomu zrozumienia i empatii. Kluczową pozostaje także umiejętność powstrzymania nadmiaru emocji towarzyszących zazwyczaj Stronom postępowania. Obecnie, nieocenionym atutem staje się także umiejętność mediacji. Sądy rodzinne coraz częściej kierują sprawy sądowe do mediacji celem wypracowania polubownego rozwiązania.

Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego rodzaju spraw pozwala nam prowadzić je z uwzględnieniem wszystkiego na co zwrócono uwagę powyżej. Oczywiście wszelka pomoc prawna świadczona jest z zachowaniem pełnej dyskrecji oraz z poszanowaniem tajemnicy zawodowej radcy prawnego.