Gabriela Mikuła Radca Prawny w Krakowie

Szanowni Państwo,

Jestem radcą prawnym oraz wspólnikiem Kucharski Ruman Mikuła Kancelarii Radców Prawnych z siedzibą w Krakowie. Od wielu lat moja praca polega na udzielaniu porad prawnych, prowadzeniem spraw sądowych oraz sporządzaniu wszelkiego rodzaju pism i przygotowywaniu dokumentacji prawnej. Moja praca jest jednocześnie moją pasją. Dlatego też niezależnie od złożoności problemu udzielam pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują – osobom fizycznym (prywatnym) oraz osobom prawnym (przedsiębiorcom). Moja kancelaria mieści się przy ul. Szafera 7/33 w Krakowie, w odległości 300 metrów od budynku sądu i Urzędu Miasta. Otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Jeśli prowadzisz firmę bądź masz problem prawny w życiu prywatnym i potrzebujesz pomocy prawnika to zapraszam do bezpośredniego kontaktu ze mną pod numerem +48 601 385 29. Możesz także skorzystać z formularza kontaktowego na stronie Kontakt.”>Kucharski Ruman Mikuła Kancelarii Radców Prawnych z siedzibą w Krakowie.

Od wielu lat moja praca polega na udzielaniu porad prawnych, prowadzeniem spraw sądowych oraz sporządzaniu wszelkiego rodzaju pism i przygotowywaniu dokumentacji prawnej. Moja praca jest jednocześnie moją pasją. Dlatego też niezależnie od złożoności problemu udzielam pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują – osobom fizycznym (prywatnym) oraz osobom prawnym (przedsiębiorcom).

Moja kancelaria mieści się przy ul. Szafera 7/33 w Krakowie, w odległości 300 metrów od budynku sądu i Urzędu Miasta. Otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Jeśli prowadzisz firmę bądź masz problem prawny w życiu prywatnym i potrzebujesz pomocy prawnika to zapraszam do bezpośredniego kontaktu ze mną pod numerem +48 601 385 29. Możesz także skorzystać z formularza kontaktowego na stronie Kontakt.

Prawo cywilne

Prawo cywilne to najszersza gałąź prawa. W związku z tym spraw z tego zakresu jest w sądach najwięcej. To samo dotyczy także naszej kancelarii.

Pod pojęciem spraw z zakresu prawa cywilnego kryją się bowiem takie sprawy jak m.in.:

  • sprawy z zakresu prawa spadkowego,
  • sprawy z zakresu prawa zobowiązań
  • z zakresu prawa rzeczowego
  • sprawy dot. wpisów oraz wykreśleń w księgach wieczystych,
  • restrukturyzacja zadłużenia

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne to gałąź, którą nazywam „niepozorną”. Większość osób przekonana jest bowiem, że zakres spraw nią objętych jest to w istocie sprawy rozwodowe oraz alimenty na dzieci. Tymczasem to wierzchołek góry lodowej. Sprawy rodzinne to sprawy szczególnie trudne, zawiłe i delikatne. Wymagają one nie tylko odpowiedniego poziomu profesjonalizmu, ale i także odpowiedniego poziomu zrozumienia i empatii. Kluczową pozostaje także umiejętność powstrzymania nadmiaru emocji towarzyszących zazwyczaj Stronom postępowania.

Prawo administracyjne

Pod pojęciem sprawy administracyjnych należy rozumieć przede wszystkim wszelkie sprawy jaki – co do zasady – winniśmy załatwiać w tzw. urzędach. Dzięki profesjonalnemu wsparciu prawnemu Klient oszczędza czas i pieniądze, a ponadto zdobywa szczegółowe informacje odnośnie wszelkich procesów załatwianych przed instytucjami państwowymi oraz sądami administracyjnymi.

Prawo gospodarcze

To zazwyczaj domena, w której działają tzw. przedsiębiorcy. Obejmuje ona swym zakresem zarówno regulacje dotyczące kreowania stosunków między przedsiębiorcami jak i regulacje dotyczące statusu danego przedsiębiorcy, zasad jego reprezentacji czy odpowiedzialności wobec podmiotów trzecich.

Moja kancelaria zajmuje się udzielaniem pomocy w każdym z tych aspektów. O tym w jakim zakresie świadczymy pomoc decydują potrzeby Klienta.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Nie bez powodu obie te kategorie spraw zostały wymienione łącznie. Niemalże każde zagadnienie z zakresu prawa pracy dotyka także prawa ubezpieczeń społecznych. Zrozumienie tych zależności pozwala uniknąć wielu potencjalnych problemów. Dla przykładu – tzw. prosta sprawa o zapłatę odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę. Czy w przypadku zapłaty odszkodowania pracodawca lub pracownik zobligowani są do uiszczenia jakichkolwiek należności na rzecz Skarbu Państwa?

Prawo karne i wykroczeń

W sprawa karnych oraz w sprawa o wykroczenia moja rola może przybrać dwojaki charakter:

  • obrońcy,
  • pełnomocnika procesowego – pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego czy też oskarżyciela prywatnego.

W sprawach tych zazwyczaj reprezentuję moich Klientów przed sądami, ale i przed prokuraturą – a to wobec zwiększenia możliwości zawierania tzw. porozumień z prokuratorami w przedmiocie ewentualnego ustalenia kary.