Coraz więcej osób decyduje się poszukiwać zarobku w tzw. prywatnym najmie mieszkań. Nie prowadząc bowiem własnej działalności gospodarczej dedykowanej właśnie temu przedsięwzięciu rozpoczynają wynajmować zainteresowanym posiadane nieruchomości. Dotyczy to w szczególności mieszkań. I tak wynajmowane są one zarówno na tzw. najem krótkoterminowy tj. kilka dni jak i najem długoterminowy np. na okres jednego roku. Zdecydowanie, taka forma zarobkowania potrafi skutecznie zwiększyć uzyskiwane przez nas dochody. Jednocześnie jednak wiele osób zapomina, że dochody immanentnie wiążą się z podatkami. Dotyczy to zatem także dochodu uzyskiwanego z prywatnego najmu mieszkań.

Jeśli decydujesz się zatem wynajmować swą nieruchomość bez zakładania własnej działalności gospodarczej, możesz skorzystać z dwóch sposobów opodatkowania:

  1. tzw. zasad ogólnych 
  2. ryczałtu.

To który ze sposób wybierzesz uzależniony jest wyłącznie od Ciebie i tego co ostatecznie będzie dla Ciebie wygodniejszym rozwiązaniem.

Zasady ogólne.

Najważniejsza zasada to taka, że opodatkowaniu w tym przypadku podlega wyłącznie dochód. Od tego zatem co zarobisz z wynajmu masz prawo odjąć koszty, które w związku z nim musiałeś ponieść. Dochód stanowić będzie zatem ich różnica.

Przykład:

Szymon wynajął swoje mieszkanie za 2.000,00 zł. miesięcznie. To jest jego przychód. Jednocześnie jednak to on  co miesiąc jak właściciel opłaca tzw. czynsz administracyjny w wysokości 500,00 zł. Stanowi to zatem jego koszty. Dochód stanowić więc będzie wyłącznie różnica powyższych, a zatem kwota 1.500,00 zł. To od tego dochodu Szymon będzie musiał zapłacić podatek. 

Wysokość podatku dochodowego w 2020 r. to  co do zasady 17% uzyskanego dochodu. Należy bowiem pamiętać o istnieniu skali podatkowej. Zgodnie z nią jeśli w 2020 r. dochód wyniesie łącznie 85.528,00 zł lub więcej, od nadwyżki tej kwoty należy uiścić podatek w wysokości 32%. Przy zasadach ogólnych możesz również skorzystać z tzw. kwoty wolnej od podatku. Oznacza to, że jeśli najem to Twój jedyny dochód w całym roku i nie przekroczy on kwoty 8.000,00, to Twój podatek do zapłaty wyniesie 0 zł. Niezależnie jednak od tego, zeznanie podatkowe należy złożyć w każdym przypadku.

Ryczałt. 

Co co zasady uznawany jest za prostszą metodę rozliczania zysków. Dotyczy to także zysków osiąganych z najmu mieszkania. Dlaczego? Bowiem nie opodatkowany jest wyłącznie przychód, a nie dochód. Nie trzeba więc dokonywać matematycznych obliczeń by wiedzieć jakie koszty się poniosło by po prostu zarobić. W związku z brakiem odliczania kosztów – zysk jest większy.  Podstawa opodatkowania jest zatem wyższa. Niejako więc „w zamian” za to stawki podatkowe są zdecydowanie niższe. Wynoszą one bowiem:

  1. 8,5%, jeśli przychody z najmu nie przekroczą kwoty 100.000,00 zł rocznie,
  2. 12,5%, jeżeli przychody są wyższe niż 100.000,00 zł rocznie.

W tym jednak przypadku należy pamiętać, że opodatkowaniu podlega dosłownie każda złotówka osiągniętego przez nas zysku. Korzystający z tej formy opodatkowania nie mogą bowiem skorzystać z dobrodziejstwa kwoty wolnej od podatku.

Jak wskazałam powyżej, wybór każdej z form opodatkowania jest należy wyłącznie do podatnika. To która z nich okaże się bardziej opłacalna każdorazowo uzależniona jest od konkretnych okoliczności w jakiej znajduje się podatnik. Warto więc się nad tym zastanowić jeżeli prywatny najem to jedna z form osiągania przez Ciebie zysku.

Kończąc te krótkie rozważania, pragnę Was już teraz zaprosić do lektury naszych kolejnych artykułów, a w przypadku wątpliwości lub potrzeby pomocy w sprawach z zakresu prawa podatkowego,  zapraszam do kontaktu.