Uchylenie się od wadliwego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

Podstawowe zasady

Oświadczenie o przyjęciu i odrzuceniu spadku, tak jak inne oświadczenia woli może być dotknięte wadą. W związku z tym, przepisy Kodeksu cywilnego przewidują możliwość uchylenia się od skutków takiego oświadczenia woli. Zastosowanie znajdą ogólne zasady dotyczące uchylenia się od oświadczeń woli z modyfikacjami wprowadzonymi przez art. 1019 Kodeksu cywilnego.

Czytaj dalej