Przyjąłem spadek z długami – czy mogę się z tego wycofać?

Od 18 października 2015 r., zgodnie z przepisami znowelizowanego Kodeksu Cywilnego, każdy kto nie złoży w terminie 6 miesięcy – zazwyczaj – od dnia dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy i wskutek tego, o pozostawaniu uprawnionym ze spadku (czyli o byciu spadkobiercą), przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Jest to tzw. „milczące” złożenie oświadczenia woli o przyjęciu spadku. Oznacza to, że spadkobierca będzie odpowiadał za długi spadkowe, ale wyłącznie do wysokości aktywów spadku – w uproszczeniu – do wysokości jego wartości. Jeżeli więc w spadku znajdują się przykładowo różne rzeczy (np. samochód, telewizor, srebrna zastawa stołowa, itp.), których wartość wynosi np. 5000,00 zł to wierzyciele będą mogli żądać od spadkobiercy zapłaty odpowiadającej jedynie równowartości rzeczy znajdujących się w spadku, czyli w tym przypadku będą mogli żądać maksymalnie 5000,00 zł.

Powyższe rozwiązanie obowiązuje jednak od niedawna i znajduje zastosowanie wyłącznie wobec „spadków otwartych” od daty 18 października 2015 r., tj. wobec spadkobierców osób, które zmarły po w/w dacie. Zatem, wobec wszystkich osób, które dziedziczą po spadkodawcy, którego data śmierci przypada przed w/w datą zastosowanie znajdą przepisy sprzed w/w nowelizacji, które nie były już tak „łaskawe”. Zgodnie bowiem z ich treścią spadkobierca, który nie złożył w w/w terminie 6 miesięcy stosownego oświadczenia co do spadku – przyjmował go wprost. Oznacza to, że taki spadkobierca będzie bez żadnego ograniczenia tj. całym swoim majątkiem odpowiadał za długi spadkodawcy, niezależnie od wartości aktywów, które po nim odziedziczył. Takie sytuacje, w szczególności ze względu na brak znajomości prawa, zdarzały się  i nadal zdarzają się w praktyce najczęściej. Jako że, mimo zmiany prawa problem ten nadal pozostaje aktualny, w dzisiejszym artykule wskażę jedną z możliwych opcji jego rozwiązania.

Najczęściej sprawa wygląda tak, że decydujemy się przyjąć spadek, w którym są długi, bo o ich istnieniu po prostu nie wiemy. Doświadczenie życiowe pozwala bowiem przyjąć, że jeśli mielibyśmy świadomość, że w spadku znajdują się długi to prawdopodobnie byśmy ów spadek odrzucili lub złożyli w w/w 6-miesięcznym terminie oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza by z własnego majątku nie spłacać długów spadkodawcy.
Czytaj dalej

Adopcja dziecka małżonka przez drugiego małżonka – 
co nieco o przysposobieniu.

Kiedy myślimy o adopcji większość z nas ma w głowie scenariusz, w którym to małżonkowie decydują się stworzyć rodzinę dla dziecka pozostającego w domu dziecka lub innej, temu podobnej, placówce wychowawczej. I słusznie, jest to bowiem jedna z kilku rodzajów adopcji przewidzianych przez polskie prawo. Istnieją jednak jeszcze nieco inne, „być może trochę mniej spektakularne” jednak nie mniej ważne rodzaje adopcji. Przykładem jednej z nich jest właśnie adopcja dziecka małżonka przez drugiego małżonka.

– Tato, podpisz mi proszę zgodę na wyjazd na wycieczkę.

– Synku, niestety, ale musisz iść do mamy. 

– Dlaczego? Zrób to  Ty.

– Nie mogę. Szymon, idź proszę do mamy. 

Na wstępie wspomniałam, że te „nieklasyczne” rodzaje adopcji są niemniej ważne.
Czytaj dalej

Ja nie chce po nim dziedziczyć! Czyli o zrzeczeniu się dziedziczenia.

Relacje rodzinne nie zawsze układają się tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Nierzadko, nawet bardzo bliscy sobie krewni z jakiś powodów decydują się na zerwanie ze sobą wszelkich kontaktów albo ograniczenia ich do niezbędnego minimum. Faktyczne zerwanie kontaktów, w świetle prawa spadkowego, zazwyczaj nie ma jednak żadnego znaczenia. W sytuacji bowiem, w której zmarły tj. spadkodawca, nie pozostawił po sobie testamentu, dziedziczenie jego majątku odbywać się będzie w sposób określony w ustawie (obecnie zgodnie z zasadami Kodeksu Cywilnego). Oznacza to, że może dojść do sytuacji, w której dziedziczyć będziemy po osobie, z którą nie chcieliśmy mieć już nic wspólnego albo, na której postępowanie nie mieliśmy żadnego wpływu.

Czytaj dalej

Podwyższenie/obniżenie alimentów – kiedy można o to wnosić?

Sąd w wyroku ustalił wysokość alimentów na dziecko (nazwijmy go Szymonem) w wieku 3 lat w wysokości 300,00 zł miesięcznie.

Rodzice zawarli ugodę, w której ustalono, że matka (wtedy) 15 letniej córki (nazwijmy ją Elżbietą) uiszczała będzie kwotę tytułem alimentów w wysokości 900,00 zł miesięcznie.

Od tego czasu upłynęło 5 lat. Czy matka Szymona może żądać od jego ojca zwiększenia ustalonej kilka lat temu kwoty?

Czy matka Elżbiety może żądać obniżenia uiszczanych na rzecz Elżbiety alimentów?

Co więcej, kiedy i gdzie w/w podmioty mogą z takimi wnioskami wystąpić?

Jeśli chcesz poznać odpowiedź na wyżej zadane pytania, a także kilka innych kwestii – zapraszam do lektury niniejszego artykułu.

Czytaj dalej

500 plus. Który z rodziców ma prawo do jego pobierania?

Jak sam tytuł wskazuje, dziś zajmiemy się kwestią uprawnienia każdego z rodziców do otrzymywania świadczenia wychowawczego zwanego potocznie 500 plus. Na pierwszy rzut oka kwestia ta wydaje się dość prosta i oczywista. Rodzina składa wniosek i otrzymuje świadczenie. No właśnie – rodzina. Problemu nie ma, gdy w jej skład wchodzą oboje rodzice i dziecko/dzieci prowadzący wspólnie gospodarstwo domowe, czyli po prostu wspólnie zamieszkujący. Nierzadko jednak rodzice dziecka, wskutek różnego rodzaju okoliczności takich jak np. rozwód czy separacja, nie mieszkają razem. Wówczas pojawia się fundamentalne pytanie: „Który z rodziców tj. czy  matka czy ojciec, posiada prawo do otrzymywania 500 plus?”. Co więcej, pytanie to wybrzmiewa szczególnie mocno, w sytuacji, w której rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem „po połowie”. Nie martwcie się jednak. Przychodzę bowiem z pomocą i na te i inne pytania odpowiem zwięźle w niniejszym artykule.

Czytaj dalej

Szef obniżył mi pensję. Czy mogę coś z tym zrobić? Czyli o wypowiedzeniu zmieniającym warunki pracy i płacy.

Dzień jak co dzień. Spędzasz kolejną godzinę w pracy, aż tu nagle z codziennego marazmu budzi nas wezwanie na rozmowę do szefa. Rozmowa trwa kilka minut. Szef ogranicza się do poinformowania Cię o obniżeniu Ci wynagrodzenia o 300,00 zł w skali miesiąca. Wychodzisz i zastanawiasz się nad dwoma rzeczami: „Dlaczego?” oraz „Co robić?. Na te i inne pytania odpowiem w niniejszym artykule.

Czytaj dalej

Chcesz dać komuś prezent? Musisz iść do notariusza. Czyli jak podarować komuś prezent zgodnie z prawem.

Za nami okres świąteczny. A zatem i czas prezentów. Rodziny i przyjaciele obdarowują się nimi nawzajem. Czy wiesz jednak, że niezależnie od tego, jaką przedstawiają one wartość materialną fakt ich przekazania innej osobie jest regulowany przez przepisy Kodeksu Cywilnego? Co więcej, regulacje te początkowo mogą nas mocno zszokować swoją… Restrykcyjnością. Jako, że zapewne sami podarowaliśmy jak i otrzymaliśmy wiele prezentów warto dowiedzieć się czy zachowaliśmy wszelkie wymogi prawem wskazane. W przeciwnym wypadku mogą czekać nas przykre niespodzianki, w tym także konieczność zwrotu otrzymanych podarunków.

Czytaj dalej