Jak zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym?

Podstawowe informacje

W postępowaniu upadłościowym nie tylko na upadłym ciążą obowiązki określone w ustawie prawo upadłościowe. Przepisy bowiem określają również obowiązki wobec wierzycieli, w szczególności takie, które umożliwiają im dochodzenie należności od upadłego w toku postępowania. Przede wszystkim jest to obowiązek zgłoszenia wierzytelności. Bez dopełnienia tego obowiązku wierzyciel nie będzie mógł odzyskać swojej wierzytelności od upadłego.

Czytaj dalej