Jak zgłosić wierzytelność w postępowaniu upadłościowym?

Podstawowe informacje

W postępowaniu upadłościowym nie tylko na upadłym ciążą obowiązki określone w ustawie prawo upadłościowe. Przepisy bowiem określają również obowiązki wobec wierzycieli, w szczególności takie, które umożliwiają im dochodzenie należności od upadłego w toku postępowania. Przede wszystkim jest to obowiązek zgłoszenia wierzytelności. Bez dopełnienia tego obowiązku wierzyciel nie będzie mógł odzyskać swojej wierzytelności od upadłego.

Czytaj dalej

Czym jest plan spłaty wierzycieli ?

Plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej

Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, majątek upadłego stanie się masą upadłościową, a wierzyciele będą mogli zaspokoić się z niego. W związku z tym, co do zasady Sąd wyda postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli. Ma on za zadanie uporządkować oraz zorganizować spłatę wierzycieli, w szczególności gdy upadły posiada wiele zobowiązań. Zatem należy odpowiedzieć sobie na pytanie czym właściwie jest plan spłaty wierzycieli, co zawiera i jaka jest procedura jego ustalenia ?

Czytaj dalej