Uszczerbek na zdrowiu – lekki, średni, ciężki

Jak dokonać rozróżnienia ?

Uszczerbek na zdrowiu jest pojęciem prawnym, określonym przez Kodeks karny. Stopień uszczerbku na zdrowiu, który doznał pokrzywdzony wpływa na kwalifikację prawną oraz na granicę odpowiedzialności karnej.  Kodeks karny wyróżnia 3 rodzaje uszczerbku na zdrowiu – lekki, średni oraz ciężki. Niemniej jednak w praktyce często występuje problem z odpowiednim zakwalifikowaniem uszczerbku na zdrowiu. W związku z tym niniejszy artykuł będzie stanowił charakterystykę każdego rodzaju uszczerbku na zdrowiu.

Czytaj dalej