Kara pozbawienia wolności

Funkcje oraz wymiar kary

Kara pozbawienia jest najsurowszą karą przewidzianą w polskim Kodeksie karnym. Polega ona na przymusowym umieszczeniu skazanego w zakładzie karnym. Jest to kara która odznacza się dużą dolegliwością. Niemniej jednak, należy zaznaczyć, iż pozbawienie wolności jest ograniczone w mniejszym lub w większym zakresie. Skazany bowiem zachowuje pewien zakres wolności, aby możliwym było spełnienie funkcji kary pozbawienia wolności. Warto również już na wstępie nadmienić, że kara pozbawienia wolności tak naprawdę przybiera 3 rodzaje – kary pozbawienia wolności od 1 miesiąca do 15 lat, kary 25 letniego pozbawienia wolności oraz dożywotnie pozbawienia wolności. Niniejszy artykuł skupi się wyłącznie pierwszym rodzaju kary pozbawienia wolności.

Czytaj dalej